Blog RSSCaws + Barbeciw = ❀️ ? Clywsoch ei glywed gyntaf!

Y duedd barbeciw caws eleni! Clywsoch ei glywed gyntaf! Barbeciw Sbeislyd blasus Rhannu caws Tynnwch gaws allan o'r pecyn. Sleisiwch frig y shamembert yn ysgafn ar 0.5 cm o'r ymyl, tynnwch i ffwrdd o'r brig ac yna rhowch y caead cylch-cramen o gaws ar ei ben eto. Rhowch yr olwyn yng nghanol sgwΓ’r o ffoil a thynnwch gorneli o ffoil i fyny ac o'i chwmpas i ffurfio siΓ’p tipi a thro i'w dal. Rhowch y cywilydd ar y barbeciw ar wres isel neu ar ymyl fflamau neu wres uniongyrchol. Ar Γ΄l 10 munud, gwiriwch ar doddwch trwy agor y ffoil ychydig. Os nad yw wedi toddi'n llawn, ail-blygwch y ffoil a'i roi yn Γ΄l ar y barbeciw am 5-8 munud...

Continue readingSoi(a) :: Edamame v Tofu v Tempeh a Seitan v Soy(a)

Mae soi(a), edamame, tofu, tempeh a seitan i gyd yn fwydydd protein uchel sy'n seiliedig ar blanhigion a all fod yn ffynhonnell dda o faetholion i bawb. Fodd bynnag, mae rhai gwahaniaethau allweddol rhwng y bwydydd hyn o ran eu blas, ansawdd, cynnwys maethol, a dulliau paratoi. Mae soia yn derm sy'n cyfeirio at y planhigyn ffa soia a'i gynhyrchion. Mae ffa soia yn ffynhonnell dda o brotein, ffibr, a fitaminau B1, B2, a B3. Mae cynhyrchion soi, fel tofu, tempeh, ac edamame, hefyd yn ffynonellau da o'r maetholion hyn y gwelwch eu rhestru isod Manteision: Uchel mewn protein Uchel mewn ffibr Ffynhonnell dda o fitaminau B1, B2, a B3 Gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o brydau Anfanteision: Gall fod...

Continue readingTi'n gwneud Miso Hapus!!!!

Credyd cynnwys blog llawn i: Clearspring Ltd a BBC Good Food. Beth yw miso? Mae Miso yn golygu 'ffa wedi'i eplesu' yn Japaneaidd. Yn gynhwysyn traddodiadol mewn diet Japaneaidd a Tsieineaidd, gwneir past miso o wahanol fathau o grawn ond yn bennaf soia a diwylliant eplesu koji unigryw ac mae'n cynnwys miliynau o facteria buddiol. Mae yna lawer o wahanol fathau o miso, gyda fersiynau'n gysylltiedig Γ’ bwydydd rhanbarthol, hunaniaethau a blasau. Mae'r past hwn sy'n llawn protein yn ychwanegu'r pumed blas, a elwir yn 'umami', a gellir ei ddefnyddio mewn pob math o brydau, gan gynnwys cawl neu broths, dresin salad, llysiau, stiwiau, gwydredd a marinadau. Gall hyd yr amser eplesu effeithio ar y blas, yn amrywio o felys...

Continue readingOrganig - beth yw'r fargen fawr?!

Organig - beth yw'r fargen fawr?! Pam y dylech CHI fod yn dewis cyfnewid cymaint Γ’ phosibl a'r buddion nid yn unig i chi ond i les cyffredinol y blaned! Addasiad o erthygl gyda hawliau ysgrifenedig llawn gan y Soil Association ar y dudalen hon: https://www.soilassociation.org/take-action/organic-living/why-organic/

Continue readingTofu a'i fwyta!

Manteision tofu Mae astudiaethau wedi dangos, os ydych chi'n bwyta digon o tofu, gallwch chi gael y swm priodol o brotein, cyfanswm braster, carbohydradau a ffibr. I gael yr un faint mae'n rhaid i chi fwyta tua dwywaith cymaint o tofu ag y byddech chi'n ei gig, ond mae tofu yn is mewn calorΓ―au felly mae'n cydbwyso. Mae gan Tofu lai o golesterol, llai o driglyseridau, a llai o lipoprotein dwysedd isel na chig. Mae hynny'n golygu os byddwch chi'n troi cig allan ar gyfer tofu yn rheolaidd, fe all eich helpu chi i ostwng y niferoedd hyn! Mae hyn yn newyddion gwych i bobl sydd am leihau eu risg o glefyd cardiofasgwlaidd a phwysedd gwaed uchel (gorbwysedd), yn ogystal...

Continue reading