🎄 H A P P Y 🎄 N E W 🎄 Y E A R 🎄

Addewid Cydraddoldeb


Rydym yn credu mewn gweithio tuag at greu gweithle cynhwysol, teg ac amrywiol, gan ddangos ein hymrwymiad i unrhyw weithwyr y byddwn yn eu cyflogi yn y dyfodol a’r gymuned ehangach, tra’n cynnig cynnyrch a gwasanaethau hygyrch i bawb.

Drwy ymrwymo i’r Addewid Cydraddoldeb, byddwn yn cymryd camau a fydd yn helpu i wella ein harferion cydraddoldeb a chyfleu’r ymrwymiad hwnnw i’n cymuned, gan gynnwys:

  • Hyrwyddo a darparu gwasanaeth hygyrch a chynhwysol
  • Cydnabod a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg
  • Hysbysebu swyddi gwag yn eang er mwyn ehangu'r ystod o ddarpar ymgeiswyr
  • Cofrestru fel cyflogwr Cyflog Byw achrededig
  • Cofrestru fel cyflogwr Hyderus o ran Anabledd
  • Mabwysiadu llawlyfr staff a gweithredu gwerthusiadau staff rheolaidd
  • Gofyn i gyflenwyr am gopi o'u Polisi Cyfle Cyfartal

Darllen pellach: www.businesswales.gov.wales/equality-pledge