🎄 H A P P Y 🎄 N E W 🎄 Y E A R 🎄

Caws + Barbeciw = ❤️ ? Clywsoch ei glywed gyntaf!


Y duedd barbeciw caws eleni! Clywsoch ei glywed gyntaf! 😉
🧀 Barbeciw Sbeislyd blasus Rhannu caws 🫕
 1. Tynnwch gaws allan o'r pecyn.
 2. Sleisiwch frig y shamembert yn ysgafn ar 0.5 cm o'r ymyl, tynnwch i ffwrdd o'r brig ac yna rhowch y caead cylch-cramen o gaws ar ei ben eto.
 3. Rhowch yr olwyn yng nghanol sgwâr o ffoil a thynnwch gorneli o ffoil i fyny ac o'i chwmpas i ffurfio siâp tipi a thro i'w dal.
 4. Rhowch y cywilydd ar y barbeciw ar wres isel neu ar ymyl fflamau neu wres uniongyrchol. Ar ôl 10 munud, gwiriwch ar doddwch trwy agor y ffoil ychydig. Os nad yw wedi toddi'n llawn, ail-blygwch y ffoil a'i roi yn ôl ar y barbeciw am 5-8 munud arall.
 5. Yn y cyfamser cymysgwch y paprika, ras el hanout, teim, rhosmari, cennin syfi, pupur a halen gydag ychydig o olew olewydd.
 6. Tynnwch oddi ar y barbeciw a thynnwch y caead crwst ar ben y shamembert (dylai hyn fod yn hawdd, fel arall bydd angen i'r caws fod ar y barbeciw hyd yn oed yn hirach) a rhowch y cymysgedd sbeis-perlysiau ar y top.
 7. Gweinwch gyda chracyrs neu ciabatta.
 8. Mwynhewch a rhannwch gyda ffrindiau 🥰
Cynhwysion
 • 1 cywilydd
 • 1 llwy de o paprika mwg
 • 1 llwy de ras el hanout
 • pinsiad mawr o deim sych neu 2 sbrig wedi'u rhwygo
 • pinsied mawr o rosmari sych neu ½ sbrigyn o rosmari, heb ei sipio a'i dorri'n fân
 • 1 llwy fwrdd cennin syfi, wedi'i dorri'n fân
 • pinsiad mawr o bupur du a halen
 • 1 ciabatta neu gracyrs
Prynwch y fegan anhygoel Shamembert trwy glicio yma

Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published