Seasonal Gift Hampers 🧺

Hamperi Anrheg Tymhorol 🧺


Mae croeso mawr i chi gael cip ar ddetholiad o Hamperi Deli Karry i chi eu mwynhau gyda'r rhai yr ydych yn eu caru (gan gynnwys dim ond hunan-gariad a gofal!!) Ewch ymlaen, sbwyliwch eich hun! A rhannwch lawenydd taith yn seiliedig ar blanhigion 🌱

Peidiwch ag anghofio mai dim ond syniadau yw'r rhain! Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd - mae bwyd yn ddewis mor bersonol. Os ydych chi'n gwybod na fydd eich ffrind yn hoffi rhywbeth penodol, ewch am dro trwy'r casgliadau a dewiswch eich cynhyrchion eich hun, CHI yw'r dewis! Gwnewch yn bersonol! ❀️

Byddwch yn amyneddgar gyda ni ar yr ychydig flynyddoedd cyntaf hyn - rwy'n gweithio ar fy mhen fy hun ac felly efallai y byddaf yn gwneud rhai gwallau. Hefyd, mae'n bosibl y bydd rhai cynhyrchion yn dod allan o stoc yn sydyn neu'n cynhyrchu sydd y tu hwnt i'm rheolaeth ond byddaf yn gwneud fy ngorau i newid y cynnyrch tebyg-am-debyg neu i werth y cynnyrch nad yw ar gael. Rwy'n ymdrechu'n galed iawn i ddarparu ar gyfer pob cais ac os nad yw rhywbeth yn iawn, ymddiheuraf ymlaen llaw a gwerthfawrogaf eich caredigrwydd a'ch cefnogaeth yn ystod yr amseroedd anodd hyn! πŸ’•