ALL Christmas Pre-order

Ffres a Rhag-archeb


Mae'r cynhyrchion hyn ar gael ar RHAG-ORCHYM yn unig - ar yr hap efallai y bydd gen i rai yn y siop ond mae'n well archebu ymlaen llaw ac yna byddaf yn rhoi gwybod i chi pan fyddant yn y siop i gasglu a/neu fod. wedi'i anfon allan (gweler y dudalen Llongau a Chyflenwi yma: https://karrysdeli.com/pages/shipping-delivery )

Pam ddylech chi archebu ymlaen llaw? Gan fy mod yn annibynnydd bach, byddaf yn onest mae llif arian yn dynn rhai wythnosau ac ni allaf osod archeb (weithiau gydag isafswm archeb o Β£200+) i archebu eich un cynnyrch felly mae talu ymlaen llaw yn help mawr. mi. Hefyd mae gan rai o'r cynhyrchion oes silff fer iawn ac nid oes modd eu rhewi bob amser felly eto, mae'n helpu gyda fy lleoliad archeb gyda'r cynhyrchydd i allu cynllunio'n unol Γ’ hynny gyda'r llif arian bach sydd gennyf. Rwy'n gobeithio bod hyn yn ei esbonio ychydig er nad yw wedi eich rhwystro rhag archebu - mae pob archeb wir yn gwneud y gwahaniaeth rhwng y busnes yn goroesi ai peidio!

Gallwch archebu'r holl eitemau hyn ymlaen llaw gyda bron i wythnos o rybudd gan eu bod i gyd wedi'u gwneud Γ’ llaw a'u harchebu ymlaen llaw gennyf i a chan gyflenwr weithiau nad ydynt yn yr ardal leol. Os yw'n dangos GWERTHU ALLAN yna efallai y bydd 1 ar Γ΄l yn y siop ac nid wyf wedi diweddaru'r rhestr eiddo yn gywir neu maent ar archeb gan y cyflenwr ac rwy'n aros am ddanfoniad. Mae'n well ffonio, galw heibio neu e-bostio a gwirio a oes cynnyrch i mewn cyn gwneud y daith i'r deli i gael eich siomi - does neb eisiau hyn!