Say Cheese

Dweud Caws


Gallwch rewi’r rhan fwyaf o gawsiau am hyd at 3 mis ar ôl eu prynu (rydym yn cynghori eich bod yn nodi nifer y dyddiau sydd ar ôl cyn y dyddiad defnyddio erbyn cyn y rhewi a’i ddefnyddio fel canllaw newydd ar ôl dadmer).

Os dewiswch rewi shamembert, rydym yn argymell ei bobi o'i rewi yn hytrach na'i ddadmer ar gyfer bwrdd caws!